Шилэн холбох тавиур

  • Fiber Splice тавиур

    Fiber Splice тавиур

    Fiber Optic Splice Tray нь шилэн кабелийг удирдах, хадгалах, шилэн кабелийн хайлалтыг хамгаалахад ашиглагддаг тул суулгах хөдөлгөөн хийхэд хялбар байдаг.Шилэн холболтын тавиур нь шилэн кабелийг холбох боломжийг өргөтгөхөөс гадна шилэн кабелийг холбох байршлыг өгдөг.Үүнийг шилэн түгээлтийн хүрээ, шилэн кабелийн холболтын хаалт, шилэн кабелийн төгсгөлийн хайрцаг гэх мэт хэсэгт хийж болно.